language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

اطلاعیه ثبت نام کنگره

اطلاعیه ثبت نام کنگره

برای دریافت اطلاعات راهنمای مقالات و شرکت در کنگره؛ ثبت نام الکترونکی در سایت الزامی است. لذا می بایست از طریق لینک سمت راست گزینه ثبت نام را انتخاب کرده؛ اطلاعات خود را وارد نموده و پیام تایید ثبت نام را دریافت نمایید.

لینک شیوه نامه ثبت نام:

/include/image/uploads/files/Register.pdf

تذکر مهم: برای وارد نمودن اطلاعات در هر قسمت فرم ثبت نام، سرعت وارد نمودن اطلاعات بسیار مهم است و تعلل در تایپ منجر بروز خطا می گردد.

برای هرگونه پرسش در خصوص شرکت در همایش و ارسال مقالات می توانید با شماره تلفن دبیرخانه تماس حاصل نمایید.

تلفن دبیرخانه: 14 91 82 32 – 026

شماره همراه و تلگرام : 23 64 325 - 0912